הדרכות פנים ארגוניות

הדרכות פנים ארגוניות לטיוב היכולות של כתיבה טכנית בארגונים ומפעלים – מועבר על ידי מומחי כתיבה טכנית בינלאומיים במספר שפות.

נשמח לשתף את כוח העבודה שלכם וההנלה הבכירה ביסודות ושיטות העבודה של הכתיבה הטכנית בישראל ובעולם, להדריך וללוות תהליכי תיעוד, תרגום וכתיבה טכניים בעולמות התוכן הפנים ארגוניים שלכם

.